Hyppää sisältöön
Mies halaa puuta

Kesäoppisopimus ja kesäyrittäjyys

Kesäoppisopimus

Toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus kesäoppisopimukseen ja hyödyntää kesätyötä opintojen etenemiseen.

Mikäli teet oman alan kesätyötä, tarkista oppilaitoksesta vastaavatko työtehtävät jonkin tutkinnon osan tavoitteita. 37,5 tuntia oman alan työtä vastaa 1,5 osaamispistettä.

Kesäoppisopimus on mahdollista myös eri alalla työskentelyyn, jolloin 37,5 tuntia työtä vastaa 1 osaamispistettä ja opinnot etenevät esim. valinnaisten opintojen osalta.

Kesäoppisopimuksen voi tehdä määräaikaiseen työsopimukseen, jossa tulee täyttyä vähintään seuraavat ehdot:

  • työsopimuksen kesto vähintään 2 vk
  • alan työehtosopimuksen mukainen palkka
  • työaika vähintään 25 h/vk
  • oppisopimuksen sisällöstä tulee sopia oppilaitoksen ja työnantajan kanssa
  • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja

4H-yritys:

Edellytyksenä 4H-yrityskurssin suorittaminen, yrityksen perustaminen ja erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittaminen. Lisätietoja Kuusamon 4H-yhdistyksestä.

Muu yritystoiminta:  

Esim. Kevytyrittäjyys.

Kesäyritystoiminnan loputtua toiminnasta laadittava: 

  1. toimintakertomus (yrityksen nimi, toiminta-aika ja yhteystiedot, yrityksen toiminta-ajatus, tuotteet ja palvelut, yritystoimintaan liittyvät olennaisimmat tapahtumat) 
  2. taloudellinen yhteenveto 
  3. työajan seuranta (vähintään 40 h) 

Palauta täytetty kesätyöseteli ja loppuraportti viimeistään 31.10.2024. Osoitteeseen:  Työllisyyspalvelupiste Kieppi/kesätyö. Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo.  

Skannatut maksatushakemukset: tyollisyysavustukset@kuusamo.fi.
Lisätiedot maksatuksesta: Tanja Aikio, p. 040 627 3808, tanja.aikio@kuusamo.fi.

Tutustu kesätyöseteliin!

Kysy lisää kesätöistä!