Hyppää sisältöön
Hymyilevä nainen

Työllistämistuet

Työllisyyspalvelu Kiepin asiantuntijoiden avulla löydät tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Tutustu työnantajille suunnattuihin työllistämisavustuksiin.

Kuusamon kaupungilla on tarjolla erilaisia työllistämisen tukimuotoja yksityisille ja kolmannen sektorin työnantajille, jotka työllistävät kuusamolaisia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä. Työllistämisavustuksia koordinoidaan Työllisyyspalvelu Kiepin kautta Kuusamon kaupungin vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa.

Työllisyyspalvelu Kiepin asiantuntijoiden avulla löydät tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

 

 • Nuorten työllistämistuki on tarkoitettu edistämään nuorten nopeaa työllistymistä. Työnantajalle maksetaan tukea alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan, työttömyysuhan alla olevan tai valmistumassa olevan opiskelijan palkkaamiseen.

  Tukea voi hakea myös nuoren vähintään kuukauden kestävään kesätyöhön. Tuki on 50 % työsopimuksessa määritellystä palkasta kuitenkin enintään 1 000 €/kk. Tukea voi saada 1-12kk.

  Nuorten työllistämistuki

 • Kuusamon kaupunki tukee niitä alueen työnantajia, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen Työllisyyspalvelupiste Kiepin asiakkaan, jolla on myös TE-viranomaisen toteama palkkatukioikeus. Kuntalisä-avustusta voidaan maksaa, kunnes työntekijän työssäoloehto täyttyy (26 viikkoa tai palkkatukityössä 35 viikkoa). Avustusta maksetaan työssäoloehtoa täyttävään työsuhteeseen palkattavan henkilön työttömyyden keston tai henkilön työkyvyn perusteella 50–150 €/viikko.

  Avustuksen edellytyksenä on työehtosopimuksen mukainen palkka ja työaika vähintään 18 tuntia viikossa. Avustus maksetaan takautuvasti työnantajan toimitettua palkkatositteen. Kuntalisä-avustus on tarkoitettu työntekijästä aiheutuvien muiden, kuin palkkakustannusten kattamiseen esim. rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin.

 • Alkurahoitus on tarkoitettu niille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen kuusamolaisen työhön. Alkurahoitus (100 €/kk) voidaan maksaa kerralla työsuhteen alussa työsopimuksen keston mukaisesti, enintään 12 kk (1 200 €).  Mikäli työsuhde päättyy kesken työsopimuksen, yhdistys sitoutuu palauttamaan liikaa maksetun alkurahoituksen Kuusamon kaupungille. Yhdistyksen alkurahoitus on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskuluihin esim. rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin.

 • Työantaja voi hakea TE-toimistolta palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan kokoaika- tai osa-aikatyöhön, tukea voi hakea toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Te-toimiston palkkatuki on harkinnanvarainen. Tukijakson pituus määräytyy tapauskohtaisesti palkattavan henkilön työttömyyden keston, vamman tai sairauden perusteella. Palkkatuki voi olla 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatuki pitää olla haettuna ja myönteinen päätös TE-toimistolta saatuna ennen työsuhteen aloitusta.

  Mikäli palkkatuki haetaan osatyökykyisestä henkilöstä vamman tai sairauden perusteella palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatukijakso on enintään 24 kuukautta kerrallaan. TE-toimistolta voi hakea myös osatyökykyisten työnteon edistämiseksi työolosuhteiden järjestelytukea. Tuki on tarkoitettu esimerkiksi työvälineisiin tai kalusteisiin.

  Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

Täytä ja tulosta työllistämisavustushakemus!

Hakemus toimitetaan Työllisyyspalvelupiste Kieppiin kaupungintalolle tai lähetetään liitteineen sähköpostiin: tyollisyysavustukset@kuusamo.fi tai osoitteeseen: Kuusamon kaupunki, Työllisyyspalvelupiste Kieppi, Keskuskuja 6, 93601 Kuusamo

Hakiessasi nuorten työllistymistukea kesätyön osalta, lähetä hakemus osoitteeseen tyollisyysavustukset@kuusamo.fi tai Kuusamon kaupunki, Työllisyyspalvelupiste Kieppi/kesätyö, Keskuskuja 6, 93601 Kuusamo

Kysy lisää työllistämisavustuksista!

Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä sinulle sopivat ratkaisut.